3/152


اطلاعات فنی
Perkins برند
3 خطی تعداد سیلندر
چهار زمانه سیکل
تنفس طبیعی سیستم ورودی هوا
2.5 لیتر ظرفیت حجمی
91.4 میلی متر قطر سیلندر
127 میلی متر کورس پیستون
18.5 : 1 نسبت تراکم
1 - 3 - 2 ترتیب احتراق
6 لیتر ظرفیت کل سیستم روغن کاری
11 لیتر ظرفیت سیستم خنک کاری
نوع سوخت
344 کیلوگرم وزن خشک موتور
361 کیلوگرم وزن موتور با درنظر گرفتن مایعات
سیستم خنک کننده
31.5 کاوا
150 * 80 اندازه شاسی
210 لیتر ظرفیت باک سوخت
توان اضطراری توان اسمی نوع عملکرد
30.7 اسب بخار - 22.9 کیلووات 27.9 اسب بخار - 20.8 کیلووات توان موتور
25.7 23.4 توان خروجی ژنراتور
دور موتور: 1500 دور بر دقیقه
مصرف سوخت (لیتر در ساعت) اندازه توان
7.3 توان اضطراری
4.9 توان اسمی
3.8 75% توان اسمی
2.8 50% توان اسمی
1.9 25% توان اسمی