محصولات – موتور دیزلی پرکینز

Model Name : 3.152G

25.7 KVA

23.4 KVA

3 سیلندر خطی

تنفس طبیعی

4.9 لیتر در ساعت

3.8  لیتر در ساعت

6 لیتر

1500 دور در دقیقه

توان اضطراری دستگاه 

توان اسمی دستگاه

آرایش سیلندر 

سیستم ورودی هوا

مصرف سوخت (در توان اسمی)

مصرف سوخت (در 75% توان اسمی)

ظرفیت سیستم روغن کاری

تعداد فاز

دور موتور

توضیحات :