دیزل ژنراتور چرخ دار:

از این نوع شاسی ها جهت استفاده در پروژه هایی که دسترسی به پوشش برق سراسری وجود ندارد و برای تامین برق مورد استفاده دستگاه نیازمند جابجایی منبع تغذیه می باشد، استفاده می شود و امکان نصب کانوپی بر روی این نوع شاسی ها وجود دارد که با توجه به نیاز مصرف کننده به دو دسته دو چرخ و چهار چرخ تقسیم بندی می شود.

چهار چرخ

این نوع شاسی ها به دلیل دو محوره بودن از تعادل مناسب تری نسبت به شاسی های دوچرخ برخوردا است. به همین دلیل برای دیزل ژنراتورهایی باتوان بالا مورد استفاده قرار می گیرد ولی امکان تغییر جهت خیلی کمی دارند و برای دیزل ژنراتور های تا 400 کاوا مناسب می باشد. همچنین با توجه به نیاز مشتری امکان نصب جک برای تراز کردن در محل های نصب مشتری فراهم می باشد. این شاسی قابلیت ترمز را هم در خود جای داده است. 

دو چرخ

در این نوع از شاسی ها با توجه به وزن دیزل ژنراتور و اینکه برای کاربردهایی که نیازمند قابلیت گردشی بالایی می باشند استفاده می شود. این شاسی هزینه تمام شده پایین تری دارد و قابلیت نصب برای دیزل ژنراتورهای تا توان 72 کاوا بر روی این شاسی وجود دارد.